Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

De woningmarkt is klaar voor de toekomst

 

Tot 2008 werd verondersteld dat de huizenprijzen niet konden dalen. Er was immers een tekort aan koophuizen! Er werd geen rekening gehouden met de betaalbaarheid van de huizen voor potentiële kopers. Op het moment dat huizen voor starters niet meer te betalen zijn, stort de huizenmarkt in elkaar.

Jaarlijkse waardestijgingen van de huizen van drie tot zes procent waren eerder regel dan uitzondering. In de jaren 1999 en 2000 zijn de huizenprijzen zelfs met percentages boven de 15% gestegen. Als de huizenprijzen decennia achter elkaar blijven stijgen, moet er een punt komen waarop ze gaan zakken. De huizen moeten namelijk wel betaalbaar blijven om ze te kunnen verkopen. In 2008 ging het mis met de huizenmarkt. Het jaar 2014 lijkt het jaar van het herstel te worden.

Huizen worden betaalbaar

Door effectiever werken, innovaties en toenemende concurrentie gaan de kosten van het bouwen van een huis omlaag. In vergelijking met acht jaar geleden worden huizen nu gebouwd voor de helft van de kosten met een hogere kwaliteit. Voor de economie is dit een positieve ontwikkeling. Lagere kosten betekent namelijk een lagere hypotheek. Door de lagere hypotheken hebben consumenten meer te besteden en wordt er minder hypotheekrente van het inkomen afgetrokken.

Energieverbruik van huizen gaat steeds belangrijker worden

energieverbruik-per-woningDe energiekosten en de duurzaamheid van huizen wordt steeds belangrijker. Sinds kort kan er goedkoper geld geleend worden voor energiebesparende maatregelen. Nieuwbouw moet voldoen aan steeds strengere eisen op het gebied van energiezuinigheid. De zuinigheid wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Nieuwe huizen moeten in 2015 de helft van de energie verbruiken van de nieuwbouwhuizen uit 2007. De EPC bedroeg in 2006 nog 0,6 en moet per 2020 nul bedragen. Dat houdt in dat er energieneutraal gebouwd moet worden vanaf 2020. Dit komt zowel de duurzaamheid als de economie ten goede.

 

Tags: