Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Energie besparen moeilijk? Helemaal niet!

 

Uit het jaarlijkse energie bespaaronderzoek van energieleverancier E.ON blijkt dat 4 op de 5 Nederlanders energiebewuster zou kunnen leven, maar deze stap in de praktijk niet zet. 34 procent geeft zelfs aan zich liever helemaal niet met energie bezig te willen houden. Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee welk bedrag ze maandelijks aan energiekosten betalen. De voornaamste reden hiervoor is dat het nog altijd als lastig wordt ervaren om energiezuinig te leven en dat het tijdrovend is. De mensen die aangeven wél energiebewust te leven – slechts 18 procent van de bevolking – doet dat om kosten te besparen. En pas in de tweede plaats vanuit milieuoverwegingen.

energie-efficient

De overheid helpt een handje

Energie-efficiëntie leidt zowel voor bedrijven als particulieren tot financiële voordelen. De overheid wil deze trend graag stimuleren en heeft daarom onder andere een nationaal energiebespaarfonds opgericht, waardoor huiseigenaren vanaf begin 2014 een goedkope lening kunnen krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning.

Om oneerlijke concurrentie op de Europese markt tegen te gaan, zijn sommige energieafspraken (denk aan energielabels voor apparaten en de zuinigheid van auto’s) op Europees niveau gemaakt.

Binnen alle afzonderlijke sectoren, zoals tuinbouw, verkeer en vervoer, ICT, maakt de Nederlandse overheid zelf energieafspraken met de betreffende bedrijven en instanties.

Wat kan ik zelf als consument doen?

spaarlampenBewustwording is één. Deze bewustwording omzetten in concreet handelen is stap twee en blijkt voor veel mensen in de praktijk vaak nog een brug te ver. Toch zijn het de kleine aanpassingen in huis die al voor een groot verschil op de energierekening kunnen zorgen, zoals het tijdig uitschakelen van het licht, de verwarming structureel lager zetten, de lader uit het stopcontact halen als deze niet wordt gebruikt en het controleren van het energielabel op huishoudelijke apparatuur. Kijk voor meer tips in huis eens op de website van de consumentenbond. Een opmerkelijk feit dat uit het onderzoek van E.ON naar voren komt, is dat vrouwen deze bespaartips consequenter opvolgen, terwijl mannen het daarentegen liever in de hoek van de technische oplossingen zoeken, zoals het plaatsen van zonnepanelen.

Laten we allemaal dat extra stapje gaan zetten, de overheid en toekomstgerichte ondernemingen helpen ons daar op allerlei manieren bij. En doe je het niet direct vanuit milieuoogpunt, doe het dan voor je portemonnee.

 

Tags: