Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Over

De fabriek van de toekomst

De fabriek van de toekomst

De fabriek van de toekomst
bron: trabvv.be

De fabriek van de toekomst of in het Engels the Factory of the Future is een concept voor een nieuw soort fabriek die duurzaam is en eigenlijk niet meer vervuilend is. Het is een concept dat werd uitgewerkt door AkzoNobel, DSM, DPI Value Center, Beco, Royal Cosun, Search B.V. en Witteveen+Bos en eind 2010 werd gepresenteerd op het Nationaal Sustainablility Congres.

Het concept

Het concept van de fabriek van de toekomst dat werd gepresenteerd staat zoals in de inleiding ook al werd vermeld geheel in het teken van duurzaamheid. De fabriek van de toekomst zal duurzaam moeten zijn om het milieu te sparen en omdat met duurzaamheid bovendien geld kan worden bespaard. Een duurzame fabriek betekent immers weinig verspilling en het leidt dus tot lagere kosten voor fabrikanten.

Er werd dus niet alleen gekeken naar de bouw van de fabriek zelf en de materialen die daarbij worden gebruikt, maar ook naar het gehele productieproces dat zich in de fabriek zelf afspeelt. Daarbij ging veel aandacht uit naar zogenaamde cradle-to-cradle principes en om zo ketens te ontwerpen die duurzaam en sluitend zijn.

Computermodel

Als ondersteuning van het concept werd er door het consortium ook een computermodel gemaakt waarin gebruikers plaatsen waarop zich problemen voordoen kunnen identificeren en oplossingen kunnen voordragen. Het model toont het gevolg van mogelijke oplossingen voor de omgeving en laat zien hoeveel grond er benodigd is voor specifieke oplossingen zoals het plaatsen van windmolens. Het model geeft verder geen adviezen over goede of slechte oplossingen en de gebruiker van het model zal daar dus zelf een oordeel over moet vellen.

Toekomst

Het Nationaal Sustainablity Congres stond in 2010 in het teken van nieuwe concepten die duurzaamheid promoten en de fabriek van de toekomst paste dus perfect in dit plaatje. Toch is het idee meer dan alleen een idee en het is de bedoeling dat de fabriek van de toekomst ook ooit echt wordt gerealiseerd. De fabriek hoeft echter niet ineens uit de grond te worden gestampt en er kunnen ook veranderingen in bestaande fabrieken worden verwerkt. En die fabrieken beperken zich niet alleen tot de chemie-industrie, waarin AkzoNobel actief is.

The Factory of the Future