Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Stro als alternatief voor fossiele brandstoffen

 
Stro

Stro als fossiele brandstof?

In het tijdschrift Applied Energy is een artikel verschenen waarin onderzoekers claimen dat stro een bijdrage kan leveren in het vergroenen van de energieproductie. Stro is een afvalproduct in de landbouw en het zou bij het opwekken van energie minder vervuilend zijn dan fossiele brandstoffen.

Grote hoeveelheden

Er wordt in Duitsland elk jaar ongeveer 30 miljoen ton stro geproduceerd en van dit stro blijft ongeveer een derde over dat gebruikt zou kunnen worden voor de productie van energie. Wanneer dit stro daadwerkelijk zou worden gebruikt voor energieproductie, dan zouden ongeveer 1,7 tot 2,8 miljoen huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit en 2,8 tot 4,5 miljoen huishoudens van verwarming.

Fors minder co2-uitstoot

Hoewel er bij de verbranding van stro, net als bij de verbranding van fossiele brandstoffen, broeikasgassen vrijkomen, is het percentage broeikasgassen dat vrijkomt bij stro flink lager. Volgens de onderzoekers zou de uitstoot van broeikasgassen bij het gebruik van stro bijna ongeveer 72 tot 93 procent lager liggen dan bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Tags: